2. logrotate の設定

私的な見解で設定変更をしています

syslog 関連の設定を変更する

長期間、生ログを保存しますのでディスクリソース的に問題がある場合は注意のこと!!

ローテート回数を 366 回に変更
ローテート間隔を毎日に変更
ログファイルを圧縮しないに変更
ログファイル名にローション日時を付加に変更
ログファイルの保存先を /var/log/archives に変更

/var/log/syslog
{
    rotate 7
    daily
    missingok
    notifempty
    delaycompress
    compress
    postrotate
        /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
    endscript
}

/var/log/mail.info
/var/log/mail.warn
/var/log/mail.err
/var/log/mail.log
/var/log/daemon.log
/var/log/kern.log
/var/log/auth.log
/var/log/user.log
/var/log/lpr.log
/var/log/cron.log
/var/log/debug
/var/log/messages
{
    rotate 4
    weekly
    missingok
    notifempty
    compress
    delaycompress
    sharedscripts
    postrotate
        /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
    endscript
}

root@ubuntu:~# mkdir -p /var/log/archives

vi /etc/logrotate.d/rsyslog

/var/log/syslog
{
    rotate 366
    daily
    missingok
    notifempty
    delaycompress
    nocompress
    dateext
    dateformat _%Y%m%d-%H%M%S
    olddir /var/log/archives
    postrotate
        /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
    endscript
}

/var/log/mail.info
/var/log/mail.warn
/var/log/mail.err
/var/log/mail.log
/var/log/daemon.log
/var/log/kern.log
/var/log/auth.log
/var/log/user.log
/var/log/lpr.log
/var/log/cron.log
/var/log/debug
/var/log/messages
{
    rotate 366
    daily
    missingok
    notifempty
    nocompress
    delaycompress
    dateext
    dateformat _%Y%m%d-%H%M%S
    olddir /var/log/archives
    sharedscripts
    postrotate
        /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
    endscript
}

/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf

コメントを入力:
 
 • linux/ubuntu/everyday/logrotate
 • 最終更新: 2019/11/01
 • (外部編集)